in Radionice

Svesnovanje na Rtnju (24 -26.09.2021) – Utisci

Ovo je bio prvi mini holistički vikend ili kako je sad odomaćeno da se kaže, ritrit koji sam organizovala. Kroz godine rada održala sam više radionica za moje učenike, ali je to uvek bilo zatvorenog tipa, samo za Reikiste koji…

Continue reading