Sanja Dejanović, M.Sc. in biomedical engineering, Reiki učiteljica

Beograd, Srbija

E – mail adresa: [email protected]

Website: www.reikiskollica.org

REIKI (ENERGETSKI RAD) NA DALJINU

Sažetak rada: Cilj rada: Prošle godine pisala sam uopšteno o reikiju kako bih tu predivnu duhovnu metodu samopomoći odobrenu od Ministarstava zdravlja Srbije kao i drugih ministarstava zdravlja širom sveta predstavila široj publici. Ovaj put bih se nadovezala na prethodni rad produbljujući temu o samom energetskom delovanju i reiki tretmanima na daljinu sa manjim osvrtom na nauku. Metode rada: Energetski rad na sopstvenom fizičkom i duhovnom telu, terapeutski rad sa drugima koji se nalaze na udaljenom rastojanju i u drugoj vremenskoj zoni. Rezultati rada: Reiki tretmani i inicijacije na daljinu imaju isti učinak kao i rad u direktnom kontaktu sa primaocem što potvrđuju primeri iz prakse. Zaključak: Osoba, primaoc reikija može uspešno primiti reiki tretman i inicijaciju bez obzira gde se nalazi u odnosu na reiki terapeuta i/ili učitelja jer energija ne poznaje vreme i prostor. Ključne reči: reiki tretmani, reiki inicijacije, energetsko lečenje na daljinu, rad na sebi.

Rad:

Reiki rad na daljinu je deo drugog i trećeg stepena obuke. Pri inicijaciji u drugi stepen Usui reikija, dobiju se tri simbola, koji u mnogome olakšavaju kako lični rad, tako rad i sa drugima, ali i rad na daljinu, koji je i te kako moguć za sve one koji su otvoreni za sve što nije deo iluzije vidljivog. Što se simbola tiče, svaka crtica ima svoje značenje tako da terapeut zna šta radi, a simbole koristi prosto kao alat, kao što zvanična medicina koristi stetoskop i ostale instrumente. Na trećem stepenu dobija se četvrti i poslednji simbol i to je master nivo reiki edukacije. Nakon toga postoji i četvrti stepen, tj obuka za reiki učitelja. Naravno, primena reikija ne isključuje odlazak lekarima, ali može da spreči isti ukoliko se na vreme počne, a može dobro pomoći kada lekari ne znaju uzork određenog problema.

Na koji način se odvija tretman? – Primaoc leži udobno smešten u svom prostoru, dok se reiki terapeut nalazi u svom prostoru radeći tretman skoro na identičan način kao da je primaoc u istoj prostoriji. Reiki terapeut mentalno i energetski prelazi čitavo telo primaoca. Kažu i da je sam dr Mikao Usui koji je reiki predao narodu radio na daljinu. Primio bi klijenta, smestio ga u jednu prostoriju a on bi otišao u drugu iz koje bi radio.

Prednost takvog rada je upravo u izostanku fizičkog kontakta. Često je terapeutu lakše da se koncentriše kada je sam u svom prostoru. S druge strane, primaoc je fokusiran na sebe, na svoje osećaje, na moguće sličice iz života koje mu se mogu prikazati. Vrlo često bi klijenti pričali kako su se setili nekih davnih iskustava na koje su potpuno zaboravili. Neka su zapravo potisnuli jer su bila bolna. A ta bolna i treba da se osveste da bi se iscelile mentalno – emotivne traume. Dalje, tokom reiki tretmana dolazi do čišćenja na svim nivoima, pa na fizičkom to može biti u vidu gasova, podrigivanja, plakanja, nekad i smeha. Nije redak slučaj da se upravo neko ne oseća dovoljno slobodnim da to učini pred drugom osobom. Iako je to reiki terapeutu normalno, ili bi tako treba biti, većina ljudi upravo zadržava takav vid čišćenja što je pogrešno. A opet, u radu na daljinu, svakako ni terapeut nije tome izložen. Poenta reiki tretmana jeste da se oslobodi sve nepotrebno kako bi više zdrave energije i zdravih emocija poput ljubavi, radosti, razumevanja ispunile komplento biće jedne individue, i na taj način ako postoji neko oboljenje došlo do izlečenja. Naravno, uz primanje ili praktikovanje reikija dobro je promeniti neke stare navike, naročito ako postoji fizička bolest u telu. U prethodnom radu je rečeno da je bolest energetska blokada koja se spustila na fizičko telo, i na tu blokadu tj. uzork deluje reiki. Koje su to stare a loše navike? – Neke se tiču ishrane, neke su u vezi sa uvođenjem ili promenom fizičke aktivnosti, uvođenje detoksikacije tela, promene u načinu razmišljanja, učiti se praštanju, prihvatanju i razumevanju da ovde svako živi neku svoju ulogu i tako dalje. Te preporuke u skladu sa svakim pojedincem bi bilo poželjno da reiki terapeut da klijentu u skladu sa njegovim/njenim psihofizičkim stanjem. S obzirom da je svaki pojedinac nauka za sebe i preporuke se razlikuju od pojedinca do pojedinca, mada naravno postoje te neke globalne.

Takođe je moguće, bar tako ja radim, da se klijentu da neka mentalna tehnika koju može primeniti dok se odvija transfer energije tokom reiki tretamana na daljinu. Te mentalne tehnike služe upravo za prihvatanje iskustava koja su prošla, za isceljenje odnosa sa drugim ljudima unutar našeg bića, prevazilaženje zameranja sebi i drugima, širenju uma i duhovnog srca za ljude oko nas i svet celi. Svrha ovih tretmana je da se osoba pripremi kako bi kasnije mogla uspešno da primi reiki inicijaciju i da dalje samostalno i svakodnevno primenjuje reiki. Nakon što se završi energetski proces, odvija se verbalna komunikacija preko interneta ili putem telefona. U te svrhe koristim svoj portal www.reikiskolica.org što je bio moj master rad koji sam odbranila pre dve godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu a pod nazivom „Reiki medicinski centar – projekat informacionog sistema“. Zahvaljujući jednom mladom programeru koji me je pronašao zbog zainteresovanosti za reiki taj projekat je zaživeo na internetu. Kao što je to rekao Viktor Igo: „Nema ničeg jače od ideje kojoj je došlo vreme.“ Verujem da je došlo i vreme da se što više ljudi otvori za neke nove (ili možda stare ali zaboravljene stvari), za više svetlosti u svakom našem danu.

Po istom principu odvija se i Reiki inicijacija, koja je takođe jedan energetski proces, a koji služi da se naš duhovni kanal otvori i pročisti kako bi pojedinac mogao samostalno sebi kanalisati reiki. Dogovore se datum i vreme inicijacije, polaznik dobije instrukcije od svog učitelja i nakon što se energetski proces završi sledi on-line obuka. Učitelj daje potrebnu literaturu polazniku i naravno ostaje otvoren za dalje konsultacije koje bi učenik mogao zatražiti.

Još neke prednosti primanja reikija na daljinu su sledeće. Ukoliko ste pronašli terapeuta ili učitelja koji ne živi u vašoj blizini moguće je da radite sa njim/njom bez obzira na geografsku udaljenost. Pored raznih gradova u Srbiji, reiki je kroz mene stigao i do obližnjih država Republike Srpske, Hrvatske, Slovenije, ali i do drugih država sa ovog i drugih kontinenata. Nabrojaću neke samo: Engleska, Švedska, Švajcarska, Austrija, Nemačka, Amerika (Majami, Čikago, Kalifornija), Ujedinjeni Arapski Emirati i Australija. Svako ko je primio reiki osetio je benefiti kao i oni koji su uneli reiki kroz samostalnu primenu putem reiki inicijacije.

Druga neka benefit rada na daljinu je često lakški dogovor termina tretmana i ušteda u vremenu čak i kada izabrani reiki terapeut/učitelj živi u vašem gradu. Na primer to je posebno važno kada su u pitanju majke sa omanjom decom. Sačeka se da dete zaspi pa se onda počne sa tretmanom. Takođe, to vreme koje bi ste utrošili na odlazak do terapeuta i povratak kući je vreme koje možete da iskoristite na mnogo kvalitetniji i kreativniji način. Naravno, dešava se u praksi da neki prosto imaju potrebu da ostvare direktni kontakt sa terapeutom i to je sasvim u redu. Često se dešavalo da se takav kontakt dogodi prvi put a kasnije se nastavi sa radom na daljinu. Nekad se dešava da je klijent prviše u mislima i da na neki način blokira rad na daljinu, i u tim situacijima se radi direktni tretman, kako bi terapeut držao klijenta “prisutnim”. (sada to može i putem otvorene telefonske veze, dok i dalje klijent leži udobno smešten u svom prostoru)

Što se naučne strane tiče, nauka kaže da je sve energija samo drugačije manifestovana. To znači da je sve sastavljeno od energije, istih atoma, fotona samo drugačije grupisanih. I vi i ja, i priroda, i materijalni objekti oko nas sve je sačinjeno od energije samo je vibracija različita. Tesla je rekao: “Ako želimo da razumemo Univerzum treba da mislimo u terminima energije, vibracije i frekvencije.”

 Svami Vivekananda kaže: “Razdaljina ne predstavlja prekid u kontinuitetu stvari. Da li između vas i Sunca postoji neki prekid? Ne, predstavljate neprekinutu kontinuiranu masu čiji je jedan kraj Sunce a drugi ste vi. Javlja li se prekid između jednog dela reke i drugog? Zašto onda ne bi putovala sila? Za to ne postoji razlog. Savršeno su istiniti slučajevi isceljivanja na daljinu.“ [1]

“Tesla je ukazao na mogućnosti koje su za raniju fiziku bile tajanstvene, delom i nepojmljive. Energija grublje tvari prevodi se u svetlost, a svetlost u nešto još tananije – u energiju svesti i njen uticaj na materiju.” [2]

Samo neka iskustva iz prakse reiki rada na daljinu.

“Nakon tretmana osećam toliko laganosti u celom telu. Solarna čakra mi još uvek vibrira ali sa ne tako teškom energijom. Uvidi su bili jasni. Zahvalna sam ti Sanja do neba i dalje, zahvalna Bogu i reikiju, celom univerzumu.” – R.N., USA

„Sve vreme tretmana kao da mi je knjiga stajala na stomaku – neka težina, pulsiralo je. Osetio sam lupanje srca na početku. Osetio sam kad si počela tretman i kad si završila. U početku je bila težina u glavi koja je kasnije popustila. Kroz celo telo blaga vrućina. U jednom trenutku telo je bilo lagano i kao da je samo u četiri tačke bilo u kontaktu sa podom.“ – I.M., Srbija, Beograd

“Jao, pa bilo mi je zabavno. Svašta nešto mi je prošlo kroz glavu. Neke lepe slike iz detinjstva koje sam zaboravila. Desni palac na ruci je zaboleo. Osetila sam pucketanje u desnoj  i levoj nozi, kao da poskoči… strujanje…. Iako mnogo mislim, uspela sam da imam periode bez misli tokom tretmana. Opuštenija sam i odmornija nakon tretmana… nekako veselija. Imala sam blago znojenje posle tretmana i pražnjenje creva. Više energije nego što je uobičajeno.“ – B.M, Srbija, Beograd

“Opuštena i par puta kao da sam prispala. Na početku kao da mi je neko stao na srce – pritisak, osećaj da se pati za nečim. Toplota od šaka stigne do laktova ali kao da nije htela dalje. Posle tretmana sam malo odmornija, kao da mi se razbistrio vid.” – N.P. Srbija, Beograd

“Hvala ti Sanja! Ovaj drugi tretman koji je bio na daljinu je bio još jači i moj osećaj sve prijatniji! Prvi tretman je prošao sa osećajem bolova u pojedinim delovima tela i čišćenjem suzama, opustio me fizički i nisam mogla da osetim koliko je lepa ta energija kao kod ovog drugog tretmana gde su mi misli same bežale kako bi uživala u energiji koja je prolazila kao topao talas i ispunjavala me smirenošću i sigirnoršću. Rekla sam ti kada sam prvi put došla, da ne pamtim kada sam se poslednji put iz srca nasmejala, e nakon ovog tretmana na daljinu sve me je radovalo i smeha je bilo stalno. Ja sam promenila pogled na situacije koje su me pre mučile i sada one nastavljaju da se dešavaju ali NE MUČE ME! Ne dotiču me! Čak imam utisak i da se ljudi oko mene menjaju na bolje. Loš osećaj više ne postoji, a ako krene setim se tvojih instrukcija, i one samo ispare. Zaista sam se preporodila! Hvala ti.” – K.O. Srbija, Beograd

„Posle dva tretmana koja su otvorila moje unutarnje dileme, inicirah se u II stepen. Za razliku od tretmana posle kojih sam imala oscilacije emocija, od plača do smeha, sama inicijacija me je napunila energijom. Osećala sam se snažno, ispunjeno, srećno i zadovoljno. U toku same inicijacije, kao da je nešto toplo, lagano poput svile dodirivalo moju kožu i znala sam da se to moja aura puni svetlošću, belom, Božanskom svetlošću, a istovremeno kroz teme ili 7. čakru ulazio je snop beloružičaste svetlosti i širio se telom do vrhova prstiju na rukama i nogama. Divan i nezaboravan doživljaj.“ – D.V. Austrija

„Odmah posle prvog reiki tretmana na daljinu osećala sam se bolje smireno, radosno. Posle razgovora sa Sanjom odlučila sam se na još nekoliko tretmana i inicijaciju i moram reći da mi je reiki zaista život promenio. Suočavala sam se sa mnogim problemima u životu onako kako sam znala postala sam jako nervoza, imala sam strah. Brinula sam bukvalno za sve i svašta osećala se nemoćno. Radila sam dugo na sebi druge tehnike i to bi mi pomoglo na kratko i onda opet pad i tako iznova. Sve dok nisam počela sa reikijem i već par meseci osećam mir, smireno reagujem na neke izazovne situacije, sve se nekako promenilo na bolje. Hvala reikiju, Hvala Sanji.“ – R.Đ., Engleska

„Nakon prvog tretmana na daljinu počeo sam uviđati promjene u svom životu od spavanja, smanjenje bolova u zatiljku, ponašanje, itd. Rekao sam to je to, idemo dalje. Sad sam praktičar drugog stupnja i svakim danom se osjećam bolje i bolje. Nemam više probavne smetnje, stanje se normaliziralo i jako sam sretan radi toga. Velika poboljšanja su vidljiva u međuljudskim odnosima, poslovnoj sferi. Kockice su se počele slagati. “ – I.B. Hrvatska

„Tretmani su bili za mene delotvorni i osvešćivali deo po deo mene, prva inicijacija jedno novo iskustvo i ogromna pomoć. Hm…uvek sam malo bila …”neverni Toma” uvek mi je potrebna bila potvrda, ispitivanja… takav pristup sam imala i prema reikiju… prvo otkriće je bilo “Bože ovo radi za moje dobro”, drugi su mi govorili i govore ti zračiš, ti isijavaš ljubav….Da, ja isijavam ljubav, ja se zahvaljujući tebi Sanja, reikiju, Univerzumu, svima pa i sebi, danas osećam srećno i ispunjeno.“ – I.P. Srbija, Šabac

“Razlika između reiki inicijacije i tretmana na daljinu je, u mom slučaju, bila velika. Tretmani su uvek budili bolna mesta, nekad sam imala osećaj da se neki delovi tela blago oduzimaju ili sam osećala blaga i prijatna strujanja. Tokom tretmana je uvek moglo da se oseti čišćenje ili pronalaženje blokada. Što se tiče inicijacija, one su za mene bile prijatnije nego tretmani. Tokom inicijacija sam mogla da osetim lakoću, blago strujanje energije u svakom delu tela, imala osećaj kao da sam na vodenom dušeku i talasam se uz prijatne osećaje :)) hvala ti (Sanji) na svim do sada prođenim tretmanima i vođenim inicijacijama.” – J.V. Srbija, Beograd

„Posle tri reiki tretmana na daljinu, (plakanja, neobičnih osećaja, razgovora…) pozdravila sam se sa išijatikusom, sa stravičnim bolovima tokom ciklusa, sa manjkom energije, sa apatičnošću, sa uvek nemirnim mislima (koje su sada daleko staloženije), sa bolnim kolenom koje posle dugo vremena i ne osetim, i mogla bih još da nabrajam, ali to nije ono što je za mene poenta. Poenta je da sam pronašla ono nešto što mi je trebalo, sa čime mogu sebe da unapredim, usrećim, a samim tim i ljude oko sebe. Moji bližnji su takođe osetili neke sopstvene lepe promene. 🙂 I evo, uskoro ću se inicirati i jedva čekam iskustva i otkrića koja me čekaju.“ – D.A. Srbija, Novi Sad

Reiki sam prvi stepen. Kod Sanje sam primila obuku na daljinu i presretna sam što mi je dragi Bog dodelio baš nju. Posle inicijacije počela sam da dajem mom sinu reiki. On ima ekcem već 25 godina, da bi nakon moja tri tretmana ekcem nestao. Nema tih reči kojim bih mogla zahvaliti Sanji! Hvala ti draga Sanja od srca.” – Z.P. Švajcarska

“Dobro jutro, Sanjić. Jutros mi je još bolje, nego juče, hvala Bogu, i reikiju, i tebi….. skoro ne osećam bol u miru…videću posle kad krenem da trčim..“ – T. V. Turska

“Pošto se danas osjećam nekako drugačije i bol u ruci je mnogo manji sačekaću još koji dan da vidim šta ću dalje pa se čujemo. Srdačan pozdrav“ J.K. Australija

„Kakav je učinak reiki imao na mene?

·         Otklanjanje i smanjivanje bolova (zubi, stomak, želudac, udarci, opekotine, glavobolje, posekotine),

·         Otklanjanje blokade u materici (nemogućnost začeća),

·         Veoma jaka prehlada kroz koju sam se veoma očistila i toliko uvida dobila (znala sam da je bolest sa razlogom tu),

·         Moj odnos prema sebi i svima oko mene se promenio (ljubav, mir, razumevanje),

·         Otklanjanje strahova, trauma

·         Mogućnost da mogu u bitnim situacijama drugima olakšati energetski,

·         Stekla sam veru u sebe, Život

·         Spoznala ko ja jesam,

·         Prisutnost u sadašnjem trenutku,

·         Doživljaj posla drugačiji, a i promena posla,

·         Lakoća izlaska na ispit,

·         Lako prihvatanje promena i dr.

Ukratko rečeno reiki energetska pomoć mi je omogućila da sa sebe skinem sve ono što nije naša prava priroda i što je nametnuto i dozvolila da živim Radost, Ljubav i Mir, što mi i jesmo.“ – S.D. Austrija

Zaključak: Ja sam neko ko je rođen prilično otvorenog uma, tako da kada sam prvi put čula za reiki odmah sam dogovorila tretman, a ubrzo zatim sam redom primala inicijacije i na kraju učiteljsku obuku. Za kraj bih samo mogla da kažem, otvorite um za vaše najviše dobro baš kao što su to radili velikani nauke ili duhovni učitelji sa ovih prostora ili širom sveta. Energiju je moguće primiti na daljinu, i ne samo da ju je moguće primiti već je kroz taj transfer mogući i boljitak na svim navoima naše egzistencije.

Abstract:

Trough this paper work was explaned the Reiki system of natural healing on distance, how is that possible, what are the benefitis and advantages of that way of healing with examples from real life of people who recived Reiki on distance. It is also shown that the Reiki effects on distannce are far from being weaker than in direct contact.

Swami Vivekananda says: “The distance is not a break in the continuity of things. Is there a break between you and the Sun? No, you represent an unbroken continuous mass whose one end is the Sun and the other one is you. Is there a break between one part of the river and the other? Then why would not travel a force? There is no reason for that. Remaining cases of healing on distance are perfectly true. “

Please, open your mind and let the energy comes to you and flow trough your existence for your higest good.

Literatura:

[1] Radža Joga, Svami Vivekananda

[2] Tesla čovek anđeo, Spasoje Vlajić

[3] Reiki The healing touch, First and second deegre manual, William L. Rand

[4] https://reikiskolica.org – http://sanjareikidejanovic.blogspot.rs, ŽIVOT UZ REIKI

promo-image