in Duhovnost, Radionice

O smehu

Nekima je koji me poznaju ili koji su se susreli sa mojim radom poznato da sam završila obuku za instruktora smeh joge (2017) i da povremeno držim radionice. I nedavno sam razmišljala o tome kako bih trebala da ih češće…

Continue reading