in Muško ženski odnosi

Svesni a nesvesni

Žašto baš ovaj naslov? Dešavalo se da naiđem na ljude, ili su drugi nailazili pa mi pričali iskustva o insistiranju na svesnosti, tj. da su oni sami dostigli neki nivo svesnosti, a u praksi su se ponašali sasvim drugačije. Nije…

Continue reading