Ispod svakog besa

I svake ljutnje

Leži neka tuga.

Možda tiho spava

Ili valove nečujno stvara.

Zagnjuri u tugu tu

Neka te potopi celu

Ne boj se, neće te udavati

Samo joj se prepusti

Kao kakvom viru

Uvrti se sa njom

Otplači je, otpusti je

I kada te izbaci na površinu

Zaplivaj radosno i slobodno

Sasvim neustrašivo

U susret čistoj Ljubavi.

I dok plivaš,

Sa svakim zamahom

Blagosiljaj sve učesnike

Svih situacija

U kojima se tuga uvukla,

Da kad stigneš do Ljubavi

Osvaneš čista

Slobodna od tereta prošlih dana.

S ljubavlju,

Sanya.

promo-image