Jedan čovek davno mi je rekao

Tvoje oči su put do tvog srca.

Da, Jesu, ali tim putem nije znao da korača

Hteo je da kontroliše, nameće, ograničava

Lance i katance da stavlja

Da napravi kalupčić po svojoj meri

Da me u njega ugura

Da budem kao kakva porcelanska figurica.

Zanimljivo da tražio je ljubav,

Ne tek nešto usputno.

Ali nije znao da ljubav se ne kalupi,

Ljubav u kavez ne smeš staviti.

U ljubav se moraš pustiti,

Ljubavi se prepustiti baš kroz te oči.

Zagledati se u njih dugo i duboko

Disati kroz njih, osećati.

Čuti a ne slušati.

Ljubav se ne ispituje, ona sama govori

Istinom se uvek vodi i iskrena je.

Nekad možda prećuti, odćuti

Ako oseti da nije trenutak pravi,

Ali kad progovori iza svojih reči stoji.

Ne igra igrice, ne takmiči se, ne nameće,

Možda savetuje, predlaže, ukazuje

Ali ne uslovljava, tu je, spremna da voli, da daje

Strpljiva je, čeka, da putem srca neko iskreno zakorači

Da prestane da luta ovim svetom

Da igra se sa raznim lutkicama usput

Gde se na površini ostaje.

Ljubav u druge oči gleda

Sa divljenjem, poštovanjem, iskreno i otvoreno

Dubinu tuđu želi da istražuje, da upozna

Da se odmara na spoju dva srca.

U tački gde dva srca se spoje i otvore

Um prestaje da zanoveta, da beži, da uslovljava

Strah pred ljubavlju ponizno glavu spušta

Okreće se i nestaje.

Za ljubav treba biti spreman

Jer ona razoružava,

Uz nju otpada sve ono nebitno

Na kvalitet nas poziva.

Dvoje u ljubavi snagu ogromnu imaju

Da sve svoje zadatke sa radošću završavaju.

Dozvoli sebi da spoznaš šta znači dodirnuti,

Pomaziti, zagrliti drugo srce,

Nečiju dušu dušom svojom,

Jer kad dvoje tako ljubav vode

To je put do slobode.

Nema više drugih omota da privlače,

Nema više želja što sa površine dolaze

Koje uvek žednim nas ostave.

U ljubavi samo dva para očiju postoje

I jedne drugima se smeše,

Radosno isčekuju novi susret,

Novo jutro da započnu,

Nežno da trepnu pred počinak.

Kao što Zemlja ima samo jedno Sunce

Tako i u ljubavi dvoje imaju jedno drugo

Da zajedno sijaju, da svoju svetlost umnožavaju.

Pronađi svoje Sunce.

A ako si se već sa svojim Suncem sreo,

Zahvaljuj svakodnevno Bogu na daru Života,

Na hrabrosti da se otvoriš

Bez straha da bi mogao da izgoriš.

S ljubavlju,

Sanya.

24.09.2020.

promo-image